_

Μέγας Χορηγός

Κανόνες Ασφαλείας Μ.Μ.Ε.

Κανόνες Ασφαλείας Μ.Μ.Ε.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜME

 

1. Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ή άλλων ουσιών απαγορεύονται αυστηρά στους χώρους ή στις περιοχές όπου διεξάγεται ο αγώνας.

2. Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των κριτών, των αστυνομικών και των ανθρώπων της Οργάνωσης.

3. Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι, δημοσιογράφοι ραδιοφώνων και τα τηλεοπτικά συνεργεία που φορούν ειδικά γιλέκα (Tabards) μπορούν να βρίσκονται σε προκαθορισμένα σημεία εντός των ειδικών διαδρομών ή σε ειδικά προβλεπόμενες περιοχές μόνο μετά από τις οδηγίες των κριτών.

4. Τα διαπιστευμένα ΜΜΕ χωρίς γιλέκο(tabard) δεν έχουν πρόσβαση στα  προκαθορισμένα σημεία εντός των ειδικών διαδρομών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις υποδείξεις των ανθρώπων της Οργάνωσης, η διαπίστευσή τους μπορεί να ακυρωθεί.

5. Προσοχή στα κινούμενα οχήματα!

Η ασφάλειά σας στη διαδρομή του αγώνα ή στην περιοχή του service park εξαρτάται μόνο από εσάς.

6. Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά στα αγωνιστικά αυτοκίνητα στο service park. Σεβαστείτε τις εργασίες των ομάδων.

7. Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά στα αγωνιστικά αυτοκίνητα ακόμα κι όταν κινούνται αργά. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τραυματισμού.

8. Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε πυροσβεστικά οχήματα, σε οχήματα της Οργάνωσης του Αγώνα και σε ασθενοφόρα. Μπορεί αν εκκινήσουν ξαφνικά χωρίς καμία προειδοποίηση.

9. Διαλέξτε όσο το δυνατόν το πιο ασφαλές σημείο παρακολούθησης στις ειδικές διαδρομές. Να είστε προετοιμασμένοι για ασυνήθιστες καταστάσεις ή ατυχήματα.

10. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να δείτε το υλικό σας (φωτογραφίες, βίντεο) στο δρόμο, αποφύγετε να το κάνετε κοντά στις ειδικές διαδρομές. Διαλέξτε ασφαλέστερο μέρος.

11. Αποφύγετε να διασχίσετε το δρόμο της ειδικής διαδρομή. Εάν παρόλα αυτά πρέπει, κάντε το από ένα σημείο με καλή ορατότητα και σιγουρευτείτε ότι δεν πλησιάζει αγωνιστικό αυτοκίνητο.

12. Παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανόνες Ασφαλείας μπορεί να είναι λόγος για την ακύρωση της διαπίστευσης και την απομάκρυνσή σας από τις ειδικές διαδρομές του αγώνα.

13. Με την υποβολή της αίτησης δημοσιογραφικής διαπίστευσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε γνώση των κανόνων δημοσιογραφικής διαπίστευσης και των κανόνων Ασφαλείας των ΜΜΕ, όπως και ότι έχετε συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς και είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.

Loading


Ανάβαση Πορταριάς 23-24 Σεπτεμβρίου 2017

Σχετικά με την περιοχή
Υπο την αιγίδα
Χορηγοί
Υποστηριχτές
Χορηγοί επικοινωνίας


Πού είμαστε


View Larger Map